DĚKUJEME ZA PODPORU! BUDEME SE SNAŽIT V ROCE 2024 ZASE O NĚCO VÍCE :-)

Alkohol 18+

Omezení prodeje alkoholických nápojů

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, zavazuje se kupující na požádání prokázat, že je osobou starší 18 let.

Osobám mladším 18 let je prodej veškerých alkoholických výrobků v internetovém obchodě zakázán.

Tuto skutečnost stvrzuje zákazník odesláním své objednávky. Pokud je zákazník mladší 18 let a přesto provedl objednávku, vědomě tím porušil obchodní podmínky a vědomě prodávajícího uvedl v omyl.